بایگانی بخش

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 7 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,759 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: فایل کلی مقالات شماره پاییز ۱۴۰۲ منتشر شد - 1402/8/6 -
:: افزایش هزینه پذیرش و چاپ مقالات فصلنامه - 1402/7/23 -
:: فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) در آخرین رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه الف شد - 1402/6/8 -
:: ثبت فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) در پایگاه نشریات دسترسی آزاد DOAJ - 1402/3/28 -
:: انتشار مقالات شماره تابستان ۱۴۰۲ - 1402/2/30 -
:: بارگذاری فایل کلی (PDF) مقالات منتشر شده در صفحه اول سایت فصلنامه - 1402/2/24 -
:: هزینه ای شدن فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) - 1402/2/24 -