بایگانی بخش

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 11 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,715 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: درگذشت عضو هیأت تحریریه فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) - 1403/3/30 -
:: تغییر نحوه پرداخت هزینه های داوری، چاپ و انتشار مقاله توسط نویسندگان - 1403/2/29 -
:: فایل کلی مقالات شماره بهار ۱۴۰۳ منتشر شد - 1403/2/9 -
:: فایل کلی مقالات شماره زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد - 1402/11/9 -
:: فایل کلی مقالات شماره پاییز ۱۴۰۲ منتشر شد - 1402/8/6 -
:: افزایش هزینه پذیرش و چاپ مقالات فصلنامه - 1402/7/23 -
:: فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) در آخرین رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه الف شد - 1402/6/8 -
:: ثبت فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) در پایگاه نشریات دسترسی آزاد DOAJ - 1402/3/28 -
:: انتشار مقالات شماره تابستان ۱۴۰۲ - 1402/2/30 -
:: بارگذاری فایل کلی (PDF) مقالات منتشر شده در صفحه اول سایت فصلنامه - 1402/2/24 -
:: هزینه ای شدن فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) - 1402/2/24 -