تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، تقاطع بزرگراه‌های شهید‌چمران و جلال ‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرّس، پژوهشکده اقتصاد دفتر فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، صندوق پستی ۳۱۶-۱۴۱۱۵
شماره تلفن ۸۲۸۸۳۹۰۷ 
شماره فکس ۸۲۸۸۳۹۱۱ 
آدرس ایمیل jerc@modares.ac.ir