راهنمای نویسندگان

نحوه ارسال مقاله
نویسنده مسئول مقاله پس از ثبت نام در سامانه نشریه، بایستی از  بخش ارسال مقاله اقدام و کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید.

فایل‌های مورد نیاز برای بارگذاری در سایت نشریه (در هنگام ارسال نسخه اولیه)
صفحه مشخصات نویسندگان (شامل اسامی، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی تمام نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی، ایمیل، و شماره تماس نویسنده مسئول)؛
فایل اصل مقاله در قالب word و مطابق با فرمت نشریه (برای دریافت نحوه نگارش کلیک کنید)؛
فرم تعهدنامه  و  تعارض منافع (تمامی نویسندگان بایستی آن را امضا کنند) (برای دریافت فرم تعهدنامه و  تعارض منافع  کلیک کنید).

 
سپاسگزاری: یکی از بخش‌های مقاله سپاسگزاری از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، می‌باشد. اسامی سازمان‌های تامین‌کننده باید به‌طور کامل و مطابق با معیارهای سازمان مورد نظر ذکر شود.

منابع: تمامی منابع باید براساس استاندارد رفرنس‌نویسی APA باشد. لیست منابع باید ابتدا به‌ترتیب الفبایی مرتب و به زبان انگلیسی نوشته شوند.
درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.
در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی برگردان شده است ضروری است عبارت (In Persian) در انتهای منبع داخل پرانتز ذکر شود.


فایل‌ مورد نیاز برای بارگذاری در سایت نشریه (در هنگام ارسال اصلاحات نهایی) 
برای دریافت فایل نهایی در زمان ارسال (اصلاحات نهایی) کلیک نماید.

هزینه پردازش: نشریه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)
 ۶۰۰ هزار تومان می باشد که پرداخت هزینه در سایت نشریه و به صورت خودکار از طریق اتصال به درگاه واریز و در دو مرحله (قبل از ارسال به داوری ۲۵۰،۰۰۰ تومان و زمان صدور پذیرش ۳۵۰،۰۰۰ تومان) انجام می شود.

سایر نکات
مقاله ای که فرمت نشریه را دارا نباشد در جلسه هیات تحریریه نشریه مطرح نمی شود.
مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده(گان)است.
هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز است.